Pro žadatele


Nabízíme vzdělávací i finanční podporu k zahájení a rozvoji duchovně zaměřené činnosti. Nabídka platí pro křesťanská společenství, která zakládají, nebo chtějí založit službu na nových místech.

[vc_button size="btn-lg" radius="btn-square" css_animation="bottom-t-top" link="url:http%3A%2F%2Fwww.nadacebilamista.cz%2Fcs%2Fpro-zadatele%2F||"]VÍCE INFORMACÍ[/vc_button]

Pro partnery


Hledáme partnery, kteří se chtějí finančně, prakticky nebo modlitbou připojit a podpořit vznik nových sborů v České republice.

[vc_button size="btn-lg" radius="btn-square" css_animation="bottom-t-top" link="url:http%3A%2F%2Fwww.nadacebilamista.cz%2Fcs%2Fpro-partnery%2F||"]VÍCE INFORMACÍ[/vc_button]

1

Oslavujte Hospodina, jeho jméno vzývejte, jeho činy rozhlašujte mezi národy

Bible, Žalm 105:1

2

Nesuďte a nebudete souzeni. Neodsuzujte a nebudete odsouzeni. Odpouštějte a bude vám odpuštěno. Dávejte a bude vám dáno. Dobrá míra, natlačená, natřesená a vrchovatá se octne ve vašem náručí. Jakou mírou měříte, takovou vám bude zase odměřeno.

Lukáš 6:37-38

3

Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska.

1 Jan 4,8

4

Neboť moudrost dává Hospodin, poznání i rozumnost pochází z jeho úst. Pro přímé má pohotovou pomoc, je štítem těm, kdo žijí bezúhonně, chrání stezky práva a střeží cestu svých věrných.

Přísloví 2,6-8

5

Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.

Přísloví 3, 5-6

6

Cti Hospodina ze svého majetku i prvotinami z celé své úrody!
Bohatě se naplní tvé sýpky, moštem budou přetékat tvé kádě.

Přísloví 3, 9-10

7

Blaze člověku, jenž našel moudrost, člověku, jenž došel rozumnosti.

Přísloví 3,13

8

Neodpírej dobrodiní těm, kteří je potřebují, je-li v tvé moci je prokázat.

Přísloví 3, 27

Blog


Chtěli bychom vás touto formou informovat o novinkách, průběhu různých akcí a o všem, co se nás týká. Sledujte náš blog.

[uncode_index el_id="index-97570478" isotope_mode="fitRows" loop="size:3|order_by:date|order:DESC|post_type:post" auto_query="yes" pagination="yes" footer_full_width="yes" gutter_size="3" post_items="media|featured|onpost|original,title,sep-one|full,text|full|150" carousel_height="equal" screen_lg="1000" screen_md="600" screen_sm="480" single_back_color="color-xsdn" single_shape="round" single_overlay_opacity="50" single_h_align_mobile="center" single_padding="3" single_title_transform="capitalize" single_title_dimension="h4" single_border="yes" single_css_animation="zoom-in" footer_position="left" single_no_background="yes"]

Kontakt


Máte otázku? Potřebujete víc informací?
Jste žadatel nebo chcete být partner? Kontaktujte nás.

Nadace Bílá místa
Komorní Lhotka 434
739 53 Komorní Lhotka
Česká Republika

IČO: 02258722

Bankovní spojení:
107-6228960267/0100

Mgr. Kristina Chlebková

Předseda nadace

Tel. +420 608 107 406
nadacebilamista@gmail.com

Zásady ochrany osobních údajů

    Souhlasím se zpracováním osobních údajů