Tim Keller v tomto článku udává několik důvodů, proč je důležité zakládat nové sbory. Podlě něj je zakládání nových sborů tím nejlepším způsobem, jak evangeliem zasáhnout naše města. Odůvodňuje to skrze následující tvrzení:

1) Nově vznikající sbory nejlépe zasáhnou lidi, kteří nejsou součástí žádného společenství

Podle Kellera je dokonce toto číslo 3-6krát vyšší než ve stávajících sborech. Proč je tomu tak? Nové sbory se na misjiní činnost soustředí daleko víc, než sbory starší. Častěji jsou také citlivější na otázky a potřeby nevěřících kolem nich, zatímco starší sbory většinou rostou díky již věřícím, kteří přichází z jiných sborů.

2) Zakládání nových sborů umožňuje štědrost

Téměř všechny nově vznikající křesťanské organizace potřebují počáteční pomoc v finanční oblasti. V prvních letech je tedy naprostá většina sborů závislých na finanční podpoře od ostatních.

Po nějaké době se však sbor stává finančně samostatným; jeho výdaje jsou pokryty zevnitř společenství. Zdravý sbor se navíc po určité době stává prostředníkem štědrosti, podporující ostatní projekty nebo organizace. Vznik nových sborů tedy do budoucna vede i k navýšení finanční podpory od potenciálních dárců.

3) Nové sbory jsou tím nejlepším způsobem, jak obnovit stávající společenství

Jak? Starší sbory jsou často konzervativnější a mají obavu zkoušet nové věci, které by „zaručeně nefungovaly“. V nových sborech je však svoboda zkoušet nové věci. Starší sbory to zaznamenají a často jsou povzbuzeny zkoušet něco podobného. Navíc, jak bylo zmíněno, křesťané někdy poté, co uvěří, hledají nový sbor. Často přichází do starších sborů, které tím podpoří, povzbudí a přinesou novou perspektivu.

Další článek (v angličtině) od Timothyho Kellera na téma zakládání sborů můžete najít zde

Screen Shot 2016-06-23 at 19.02.37