Milí vedoucí, pastoři a přátelé Nadace Bílá místa,
vyhlašujeme druhé grantové řízení pro projekty, které se budou konat v období roku 2018.
Je možné žádat podporu v následujících oblastech:
  • Podpora platu pracovníka, který zakládá sbor
  • Podpora na konkrétní akci, která je spojená se zakládáním sboru
  • Podpora na konání evangelizačních kurzů v začínajícím sboru
Žádat o podporu můžete pouze řádným vyplněním oficální žádosti, která se nachází na webové stránce Nadace Bílá místa. Tuto žádost pošlete na mailovou adresu Nadace nejpozději do 28.2.2018
Žadatel musí splňovat podmínky Nadace Bílá místa. Žadatelé, kteří už obdrželi podporu na projekty v roce 2018 již žádat tento rok nemohou.
Částka, kterou můžete jako sbor obdržet je vždy maximálně 50% výše celkových nákladů. V případě, že jste již podporu obdrželi v minulých letech, je toto procento nižší.