Pro žadatele


Nabízíme vzdělávací i finanční podporu k zahájení a rozvoji duchovně zaměřené činnosti. Nabídka platí pro křesťanská společenství, která zakládají, nebo chtějí založit službu na nových místech.

VÍCE INFORMACÍ

Pro partnery


Hledáme partnery, kteří se chtějí finančně, prakticky nebo modlitbou připojit a podpořit vznik nových sborů v České republice.

VÍCE INFORMACÍ

Oslavujte Hospodina, jeho jméno vzývejte, jeho činy rozhlašujte mezi národy

Bible, Žalm 105:1

Nesuďte a nebudete souzeni. Neodsuzujte a nebudete odsouzeni. Odpouštějte a bude vám odpuštěno. Dávejte a bude vám dáno. Dobrá míra, natlačená, natřesená a vrchovatá se octne ve vašem náručí. Jakou mírou měříte, takovou vám bude zase odměřeno.

Lukáš 6:37-38

Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska.

1 Jan 4,8

Neboť moudrost dává Hospodin, poznání i rozumnost pochází z jeho úst. Pro přímé má pohotovou pomoc, je štítem těm, kdo žijí bezúhonně, chrání stezky práva a střeží cestu svých věrných.

Přísloví 2,6-8

Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.

Přísloví 3, 5-6

Cti Hospodina ze svého majetku i prvotinami z celé své úrody!
Bohatě se naplní tvé sýpky, moštem budou přetékat tvé kádě.

Přísloví 3, 9-10

Blaze člověku, jenž našel moudrost, člověku, jenž došel rozumnosti.

Přísloví 3,13

Neodpírej dobrodiní těm, kteří je potřebují, je-li v tvé moci je prokázat.

Přísloví 3, 27

Blog


Chtěli bychom vás touto formou informovat o novinkách, průběhu různých akcí a o všem, co se nás týká. Sledujte náš blog.

Timothy Keller: Spravodlivosť a štedrosť


Napísal som knihu, ktorá sa volá Generous Justice (Štedrá spravodlivosť). Mnoho ľudí sa ma pýtalo, prečo som ju napísal, a iný sa ma...

Is your church friendly?


A while ago, I read an article by Carry Nieuwhof in which he describes the trends that might be important for churches in this year. One of the things...

Refugee Mission on Serbian borders


Already next week, a team of volunteers from the Hope for Nations Fund (which is part of our Foundation) is going to travel to the Serbian-Croatian...

Kontakt


Máte otázku? Potřebujete víc informací?
Jste žadatel nebo chcete být partner? Kontaktujte nás.

Nadace Bílá místa
Komorní Lhotka 434
739 53 Komorní Lhotka
Česká Republika

IČO: 02258722

Bankovní spojení:
107-6228960267/0100

Daniel Chlebek

Předseda nadace

Tel. +420 739 462 123
nadacebilamista@gmail.com

Zásady ochrany osobních údajů

Souhlasím se zpracováním osobních údajů