Pro žadatele


Nabízíme vzdělávací i finanční podporu k zahájení a rozvoji duchovně zaměřené činnosti. Nabídka platí pro křesťanská společenství, která zakládají, nebo chtějí založit službu na nových místech.

VÍCE INFORMACÍ

Pro partnery


Hledáme partnery, kteří se chtějí finančně, prakticky nebo modlitbou připojit a podpořit vznik nových sborů v České republice.

VÍCE INFORMACÍ

Oslavujte Hospodina, jeho jméno vzývejte, jeho činy rozhlašujte mezi národy

Bible, Žalm 105:1

Nesuďte a nebudete souzeni. Neodsuzujte a nebudete odsouzeni. Odpouštějte a bude vám odpuštěno. Dávejte a bude vám dáno. Dobrá míra, natlačená, natřesená a vrchovatá se octne ve vašem náručí. Jakou mírou měříte, takovou vám bude zase odměřeno.

Lukáš 6:37-38

Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska.

1 Jan 4,8

Neboť moudrost dává Hospodin, poznání i rozumnost pochází z jeho úst. Pro přímé má pohotovou pomoc, je štítem těm, kdo žijí bezúhonně, chrání stezky práva a střeží cestu svých věrných.

Přísloví 2,6-8

Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.

Přísloví 3, 5-6

Cti Hospodina ze svého majetku i prvotinami z celé své úrody!
Bohatě se naplní tvé sýpky, moštem budou přetékat tvé kádě.

Přísloví 3, 9-10

Blaze člověku, jenž našel moudrost, člověku, jenž došel rozumnosti.

Přísloví 3,13

Neodpírej dobrodiní těm, kteří je potřebují, je-li v tvé moci je prokázat.

Přísloví 3, 27

Blog


Chtěli bychom vás touto formou informovat o novinkách, průběhu různých akcí a o všem, co se nás týká. Sledujte náš blog.

Nadace na Xcampu


Nadace Bílá místa se zůčastnila Smilovického Xcampu. Měli jsme možnost mít vlastní stánek, kde jsme prezentovali vizi a cíle Nadace. Pokud...

Proč zakládat sbory?


Tim Keller v tomto článku udává několik důvodů, proč je důležité zakládat nové sbory. Podlě něj je zakládání nových sborů tím...

Kontakt


Máte otázku? Potřebujete víc informací?
Jste žadatel nebo chcete být partner? Kontaktujte nás.

Nadace Bílá místa
Komorní Lhotka 434
739 53 Komorní Lhotka
Česká Republika

IČO: 02258722

Bankovní spojení:
107-6228960267/0100

Daniel Chlebek

Předseda nadace

Tel. +420 739 462 123
nadacebilamista@gmail.com

Zásady ochrany osobních údajů

Souhlasím se zpracováním osobních údajů