Proč se modlit?

Přemýšleli jste někdy, proč je důleřité se modlit? Podívejte se na video.

Možná Vás to inspiruje nejen k modlitbě, ale třeba i k založení modlitební místnosti.

Více informací se můžete dozvědět tady.

 


Vyhlašujeme druhé grantové řízení pro projekty na rok 2018

Milí vedoucí, pastoři a přátelé Nadace Bílá místa,
vyhlašujeme druhé grantové řízení pro projekty, které se budou konat v období roku 2018.
Je možné žádat podporu v následujících oblastech:
  • Podpora platu pracovníka, který zakládá sbor
  • Podpora na konkrétní akci, která je spojená se zakládáním sboru
  • Podpora na konání evangelizačních kurzů v začínajícím sboru
Žádat o podporu můžete pouze řádným vyplněním oficální žádosti, která se nachází na webové stránce Nadace Bílá místa. Tuto žádost pošlete na mailovou adresu Nadace nejpozději do 28.2.2018
Žadatel musí splňovat podmínky Nadace Bílá místa. Žadatelé, kteří už obdrželi podporu na projekty v roce 2018 již žádat tento rok nemohou.
Částka, kterou můžete jako sbor obdržet je vždy maximálně 50% výše celkových nákladů. V případě, že jste již podporu obdrželi v minulých letech, je toto procento nižší.

 

 


Nové projekty na webu Nadace

Podívejte se na projekty, které Nadace Bílá místa podporuje v roce 2018.

Crez, který organizuje larpové a doskovkové víkendovky. Nový sbor City Church v Brně nebo My Life Workshop v Hradci Králové. Více informací najdete ve složce Projekty.

 

 

 

 


Čtyři charakteristiky skvělých týmů

Ať už sbor zakládáte nebo jste součástí týmu velkého sboru, existují charakteristiky, které jsou důležité v obou případech. Zároveň to jsou témata, o kterých se velmi mílo mluví.

1. Skvělé týmy se neustále vracejí k tomu, co je jejich vize a poslání.

Proč tady vůbec jsme a jak této vize dosáhneme? Rozptýlení v podobě dobrých nápadů, motivací a potřeb velmi snadno unese vaši pozornost. Je však důležité bojovat za to, aby tyto dobré věci nebyly náhradou za to, co je nejlepší. V naší zemi a v našem městě je obrovské množství potřeb a problémů. Nemusíte je ale za každou cenu řešit Vy! Dobré týmy tedy musí své nápady a ideje „filtrovat“ skrze vizi, kterou jim Bůh dal. Zároveň je důležité, aby byl celý tým už od začátku za jedno v tom, jaká je vize sboru a jakou strategii použít, aby mohla být dosažena.

2. Skvělé týmy se ve svém týmu nebrání konfliktu. Konflikt je ve skutečnosti podporován.

Jako křesťané si častokrát myslíme, že naše týmy by měly být v neustálé harmonii. Lidé v týmu by spolu ve výsledku měli souhlasit a hledat kompromisy, které budou schůdné pro všechny.

Pravda však je, že právě konstruktivní konflikty vedou k nejefektivnějším výsledkům.

Pokud v týmu panuje důvěra, konstruktivní konflikt a výměna názorů je důkaz toho, že tým funguje správně. V rámci práce týmu vždy existují neshody a rozdílné názory. Vzájemná důvěra mezi členy týmu jim umožňuje je ventilovat a společně tak růst místo toho, aby se tým konfliktu vyhýbal a zadělával si tak na hlubší problémy, které sice nejsou vidět na první pohled, po nějaké době však vyplavou na povrch.

3. Skvělé týmy vidí ostatní sbory a církve jako spoluhráče.

Všichni křesťané jsou součástí jednoho Božího Království. Nejsme konkurencí, ale jedním týmem, který má ten samý cíl. Oslavit v naší zemi Boha a sdílet dobré zprávy evangelia.

Nicky Gumbel na tohle téma popisuje svůj názor: Jednou jsem se v televizi díval na naučný dokument o tvířatech v Saharské poušti. Dvě gazely z jednoho stáda spolu začaly bojovat o lepší postavení ve stádu. Lev, který se mezitím nepozorovaně ukrýval v houští čekal na ten správný okamžik. Gazely byly tak zabrané do boje mezi sebou, že si smrtelného nebezpečí nevšimly. O několik momentů později lev zaútočil… Častokrát se jako křesťané hašteříme mezi sebou a nevnímáme skutečné nebezpečí, které nám hrozí. Neustálý boj a konkurence mezi církvemi je Satanova velmi dobrá strategie na to, jak nás odvést od našeho skutečného poslání. Netvrdím, že musíme mít jednotu za každou cenu, vůbec ne! Často se však zbytečně soustředíme na to, jak se naše církve od sebe liší míst na to, co nás spojuje. Dokážete se upřímně radovat z úspěchů jiných sborů ve Vašem městě i když se Vám zrovna nedaří?

4. Skvělé týmy se nebrání kritice

Jsme připravení přijmout kritické komentáře na naši osobu jako projev lásky?

Císař v pohádce “Císařovy nové šaty“ doplatil na to, že k němu lidé nebyli upřímní. Proč tomu tak bylo? Lidé v jeho přítomnosti cítili, že nemůžou být otevření. Situace by se obrátila proti nim. Císařova pýcha mu bránila vidět svůj skutečný obraz. Patrick Lencioni v jedné ze svých knížek píše, že „Ego je největším zabijákem v týmu“. Jako vedoucí máme mít věci pevně v rukou. Zároveň však buďme pokorní a otevření ke komentářům ostatních. Máte kolem sebe v týmu několik lidí, kteří si Vás váží natolik, že Vám řeknou pravdu, i když může být dost nepříjemná?