Granty 2019


Nadace Bílá místa vyhlašuje grantové řízení pro projekty, které se budou konat v období roku 2019.

Žádat můžete o:

  1. Podporu platu pracovníka (vedoucího), který přináší křesťanské hodnoty na novém-bílém místě.
  2. Podpora konkrétní akce, která je spojená s předáváním křesťanských hodnot na nových-
    bílých místech.
  3. Podpora konání kurzů, přispívajících k předávání křesťanských duchovních hodnot.

Žádat o podporu můžete pouze řádným vyplněním oficiální žádosti, kterou si stáhněte zde.

Žádost zašlete nejpozději do 15. 12. 2018 na email: ledvonova@nadacebilamista.cz.

Žadatel musí splňovat podmínky Nadace Bílá místa a podpora týkající se bodu 2. a 3. by měla být realizována v oblastech, na které se nadace zaměřuje.
Částka, kterou můžete jako sbor obdržet je vždy maximálně 50% výše celkových nákladů. V případě, že jste již podporu obdrželi v minulých letech, je toto procento zpravidla nižší.