Připoj se

1. PROJEKT 

Jméno žadatele: Mgr. Petr Holý
Mateřský sbor: Křesťanské sbory Ostrava-Zábřeh; jsme součástí City Church Ostrava, z.ú.

Rádi bychom získali finanční podporu pro pracovníka na poloviční úvazek pro rozvoj nově založeného sboru v Ostravě. Jednalo by se o roční úvazek, díky kterému bychom byli schopni stabilizovat novou
církev a organizovat kvalitní a relevantní kontaktní a misijní programy.

Tento pracovník by měl na starosti následující činnosti:
Misijní činnosti:
– koordinace, vedení a příprava veškerých stávajících aktivit – kreativní kluby
– pro nevěřící (3 různé: teenageři, dospělí, ženy a děti), misijní víkendovky (cca
6x ročně), letní kemp, zážitkové aktivity a bohoslužby pro veřejnost
– komunikace s úřady a dalšími institucemi, reklamní činnost, shánění grantů
Založení a rozvoj nového sboru:
– oficiální založení neziskové organizace
– rozvíjení a udržování vize
– vedení týmu a příprava nových vedoucích
– služba duchovním Slovem

Díky podpoře za poslední dva roky jsme mohli rozvinout a zorganizovat řadu větších kontaktních a misijních aktivit. Letos to bylo cca 13 programů (víkendovky, kemp, zážitkové akce pro veřejnost…), skrze které jsme mohli zasáhnout přes 300 dospělých nevěřících a přes 200 dětí a teenagerů. Vidíme, že si nás Pán opravdu mocně používá. Letos jsme se rovněž osamostatnili a založili (nezisková organizace je v procesu) vlastní sbor. Máme za sebou první krůčky a rádi bychom v našem úsilí pokračovali i v příštím roce, neboť vnímáme, že je to Boží cesta k získání lidí pro Krista. Podpora
pracovníka nám v tom velmi pomůže, jelikož náš tým zatím není velký – ale žeň je velká.

Tým vedoucích má momentálně 10 členů + další dobrovolníky z jiných církví. Spojuje nás společná touha činit učedníky Pána Ježíše a zasáhnout nevěřící lidi v Ostravě i dál. Každý člen týmu se na službě podílí svým obdarováním – ať už organizačně, službou slova, pastoračně, misijně… Máme za sebou zkušenosti s pořádáním menších i větších misijních akcí (víkendové pobyty, týdenní kempy pro
širokou veřejnost včetně práce s dětmi…), každý člen týmu je plně zapojen do příprav (skupinky, vedení diskuzí, biblické slovo, učednictví…)

Chceme činit učedníky Ježíše Krista a zasáhnout nové komunity lidí skrze současné a relevantní aktivity odpovídající duchu dnešní doby. Chtěli bychom jako církev přitáhnout pozornost současných postmoderních lidí a mít pro ně připravené duchovní služby, skrze které se nenásilně seznámí s Boží láskou a evangeliem.
Chceme využívat moderní prostředky k zasahování nových lidí, jako jsou média, larpy, zážitkové aktivity, umělecké, psychologické a jiné kreativní prvky.

Na podporu platu pracovníka na poloviční úvazek je nutná částka 120 000 Kč/rok.
Polovinu jsme si zajistili od mateřského sboru a dárců, druhou polovinu žádáme v rámci grantového řízení od nadace Bílá místa. Jedná se o částku 60 000 Kč.

 

2. PROJEKT

Jméno žadatele: Michal Apetauer
CityHouse Brno, Ve Vaňkovce 1, 602 00, Brno

Žádáme o podporu pro církev CityHouse Brno a zajištění jejího chodu. Činnost probíhá celoročně v Brně. Již v únoru se nám povedlo zajistit skvělé prostory v samém centru Brna, v nákupní galerii Vaňkovka, v prostorách Café Práh. Disponujeme sálem až pro 140 lidí a konferenční místností, kde probíhá dětská služba. Od února 2018 jsme se začali scházet jako tým, v květnu jsme měli první veřejné bohoslužby a nyní už máme sál takřka plný, v neděli chodí často i okolo 120 lidí. Začali jsme setkávání malých skupin (v současné době jich máme pět), které se pravidelně schází i členů doma, a také máme kurz o základech křesťanství, po kterém následuje pro zájemce vodní křest. Máme 45 řádných členů (v únoru jsme začínali se šestnácti členy) a v listopadu jsme pokřtili tři nové lidi. Funguje nám v současnosti sedm týmů: dětská služba, chválící služba, vítací služba, dobrovolnická služba, služba na přípravu jídla, kreativní tým (zajišťuje vizuální stránku církve a její propagaci) a technický tým. Každý z těchto týmů má svého vedoucího a vedoucí týmů tvoří tzv. „Lead Team“, který se 1x měsíčně schází. Podařilo se nám tedy vytvořit kvalitní strukturu vedoucích, kteří rozvíjejí svoje týmy. I finančně jsme poměrně stabilní, i když první rok bude pro nás finanční výzvou; potřeba je stále velká. I proto Vás opět žádáme o příspěvek na plat pracovníka.

Motivem pro zahájení této práce bylo přesvědčení, že nás do tohoto misijního zaměření volá Bůh, a také fakt, že nás podpořil vedoucí pastor mateřského sboru včetně celého staršovstva. Ukázalo se, že Pán Bůh této věci velmi žehná, protože pět měsíců od zahájení veřejných bohoslužeb (tedy již od poloviny října 2018) chodí na otevřené nedělní bohoslužby vždy více jak 100 lidí, z čehož velká část
jsou nevěřící nebo hledající lidé. V listopadu jsme také měli první křty, kdy se křtili tři lidé, kteří díky CityHousu vydali svůj život Ježíši. Všichni tři byli z ateistických rodin. Věříme, že náš motiv pro založení CityHousu byl opravdu založený na Božím povolání.

Naše vize zní takto: „Naší vizí je měnit pohled lidí na Boha a na církev skrze budování zdravé a vlivné církve působící v srdci Brna, postavené na biblických hodnotách a osobě Ježíše Krista, která bude zasahovat necírkevní městskou společnost a učit lidi růst, vést a mít vliv ve všech oblastech života.“
Naše poslání zní takto: „Chceme vést lidi ke zdravému a rostoucímu vztahu s Ježíšem Kristem a jeho církví.“
Máme za cíl být místem, které propojuje lidi s Bohem, zejména pak ty, kteří mají žádnou, malou nebo špatnou zkušenost s představou Boha nebo církve. Chceme vytvářet srozumitelné prostředí, kde Bůh bude přítomný a bude jednat s každým člověkem.
Pro celoroční chod sboru potřebujeme částku ve výši 1 050 000 Kč.
Mateřský sbor nám přispěje částkou ve výši 870 000 Kč.
V rámci grantového řízení žádáme po Nadaci Bílá místa částku ve výši 180 000 Kč.

 

3. PROJEKT

Jméno žadatele: Pavel Paulus

Církev bratrská Signál Chotěboř, samostatná stanice Sboru Církve bratrské v Horní Krupé

Žádáme o podporu platů pracovníků pro období leden 2019 – prosinec 2019. Jedná se o klíčové pracovníky projektu založení sboru v Chotěboři se širokým záběrem aktivit v rámci celého projektu.
V roce 2019 bychom rádi pokračovali se dvěma pracovními úvazky v celkovém rozsahu 80% úvazku. Tyto úvazky jsme zavedli v roce 2018 postupně podle finančních možností a dosavadní zkušenost potvrzuje jejich správnost a přiměřenost pro rozvoj sboru.
Život našeho nově zakládaného sboru tvoří:
➢ dětský klub Velryba (pravidelná setkání, anglické letní kempy)
➢ mládežnický klub Crossroads (pravidelná setkání a biblické studium, anglické a sportovní kempy)
➢ veřejná bohoslužba každou druhou neděli
➢ domácí bohoslužba 1-2 x měsíčně
➢ dětská besídka při bohoslužbách
Ve spolupráci se sbory v Horní Krupé a Havlíčkově Brodě pořádáme kurz GrowUp, určený pro mladé lidi, připravující se ke službě ve sboru v roli vedoucích dorostu a mládeže.
Jedním z našich hlavních cílů je učit se žít spolu jako křesťanská rodina. Chceme, aby byl každý člen Signálu součástí skupiny lidí, kteří se pravidelně během týdne schází ke společnému biblickému studiu, společným modlitbám a k uctívání Pána Ježíše.

Finanční podpora by posloužila k vytvoření kapacit pracovníků pro běžnou operativní práci, pro koncepční vedení celého projektu a pro rozvoj vyučování a duchovního vedení. Konkrétně jde o pokračování a rozvoj aktivit, které v určité míře probíhají již několik let (Crossroads a Velryba) nebo byly zahájeny loni (veřejná bohoslužba). Hlavním motivem těchto aktivit je navazování vztahů s nevěřícími lidmi a zprostředkování jim evangelia. Bez nich by byl misijní projekt založení nového sboru nemyslitelný.
Tyto aktivity přinášejí užitek také ve spolupráci týmů spolupracovníků, které je zajišťují. Týmy jsou složeny z křesťanů i lidí sympatizujících a hledajících a při vzájemné spolupráci jsou povzbuzováni a přímo i nepřímo vyučováni a vedeni k víře. Na tyto veřejné aktivity navazují další aktivity v domácnostech, jako domácí bohoslužby, biblické skupinky, Exit klub a individuální vyučování a vedení ke křtu.

Náplň práce placených pracovníků je následující:

• 60% úvazek má Ondřej Paulus, který je vedoucím stanice, má většinu kázání, stará se o vedoucí a dobrovolníky, vede přípravy ke křtu a skupinové i individuální vyučování. Od listopadu 2018 je vikářem Církve bratrské.
• 20% úvazek má Eva Šolcová, studentka ETS, která je spoluvedoucím klubů Crossroads i Velryba a má na starosti část vyučování a také organizační záležitosti projektu.

Usilujeme o založení místního sboru v Chotěboři, který bude usilovat o růst v poznání Ježíše Krista a o srozumitelné předávání zprávy evangelia lidem, kteří Ježíše neznají. My, křesťané ze Signálu, jsme zažili, že Bůh, o kterém se píše v Bibli, existuje. A nejen to, věříme, že přišel na Zem v Ježíši Kristu a zemřel na kříži, aby měl každý člověk možnost navázat vztah s Bohem a být zachráněn. Věříme, že Ježíš hledá lidi (vysílá „signál“) i dnes a chce s nimi navázat vztah. Chceme:
1. Založit místní sbor v Chotěboři
2. Individuálně a společně uctívat Ježíše
3. Více Ježíše poznávat (vyučování Bible, modlitba)
4. Svědčit o něm nevěřícím lidem, kteří žijí v našem okolí

V Chotěboři byla v minulosti tzv. kazatelská stanice Sboru CB v Horní Krupé. V 90. letech byla tato stanice zrušena, protože tam dlouhodobě nebyli žádní členové.
Od roku 2008 v Chotěboři postupně vznikaly následující aktivity:
1. Misionářka z USA Joanie Hull se svou organizací Caleb’s Heart
a. Práce s romskými dětmi – doučování
b. Práce s mládeží Exit
c. Biblické skupinky
2. Sbor CB v Horní Krupé (kazatel Roman Neumann a misijní pracovník Karel Vrána)
a. Dětský klub Velryba
b. English campy a příměstské dětské campy
c. Další jednorázové aktivity (např. Legoprojekt)
3. Skupina mládeže ze Sboru CB v Havlíčkově Brodě (pod vedením Ondřeje
Pauluse)
a. Klub mládeže Crossroads
b. Klub amerického fotbalu Vysočina Gladiators

V roce 2012 jsme se rozhodli cíleně založit nový sbor v Chotěboři. Tým spolupracovníků pod vedením Ondřeje Pauluse absolvoval trénink M4 (2012 – 2014), který pořádá Česká evangelikální aliance.
V současnosti je CB Signál Chotěboř samostatnou stanicí Sboru Církve bratrské v Horní Krupé a je veden tříčlenným místním staršovstvem. Kromě Sboru v Horní Krupé mu poskytuje finanční a personální podporu také Sbor CB v Havlíčkově Brodě a několik dalších jednotlivců.
Samostatná stanice má nyní 11 členů a 4 děti.

Žádáme o podporu platu pracovníků O. Pauluse a E. Šolcové ve výši 300 700 Kč (O. Paulus
ve výši 225 000 Kč a E. Šolcová ve výši 75 000 Kč )
Z vlastních zdrojů si žadatelé zajistili částku ve výši 190 000 Kč.

 

4. PROJEKT

Založení, růst a provoz sboru v Bílovci.
K dnešnímu dni se v Bílovci schází jednou týdně, v rámci bohoslužeb, asi 15-20 členná skupina lidí.
Během tohoto setkání probíhá tzv. „dětská“ církev, kde bývá cca 10-12 dětí. V pracovním týdnu se rovněž koná dětský klub, který navštěvuje zhruba 15 dětí.
Naše služba v tomto městě a okolí je momentálně zaměřená na tyto čtyři oblasti.
1. Pravidelné bohoslužby a nepravidelná modlitební setkání.
2. Návštěvy rodin, které probíhají zpravidla jednou týdně. Vždy navštívíme dvě až tři rodiny s pastoračním zaměřením. V rámci těchto návštěv jezdíme i do okolních vesnic a městeček, jako je Studénka nebo Bílov.
3. Služba dětem a mládeži. Za podpory zastupitelů města Bílovec provozujeme Křesťanský klub pro děti a mládež ve věku od 7 do 20 let. Klub je momentálně otevřený každý pátek od 16.00 hod. do 19.00 hodin. V klubu máme různé aktivity: besedy, kdy s dětmi mluvíme o Božích věcech, nabízíme výuku hry na kytaru nebo klávesy, nacvičujeme písně, hrajeme různé společenské hry a někdy pro děti
organizujeme výlety a víkendovky. Skrze tyto děti se pak snažíme navázat kontakt s jejich rodiči a zvát je na evangelizační akce.

4. Jedná se o praktickou pomoc sociálně slabším rodinám i jednotlivcům. Ve spolupráci s potravinovou bankou získáváme od různých obchodních řetězců vyřazené potraviny, které pak nabízíme lidem v nouzi nebo těm, kteří se zrovna ocitli v nějaké finanční krizi. Zaměřujeme se hlavně na rodiny s dětmi a staré nebo nemocné lidi.
Kromě těchto aktivit se během roku snažíme zorganizovat aspoň tři evangelizační akce.
Jedna se koná v rámci Velikonoc, další je grilování během léta a třetí organizujeme o Vánocích.

Našim základním motivem je láska k Bohu a lidem a touha po tom, aby byli lidé zachráněni. Věříme,
že nás Pán postavil na toto místo, abychom přinášeli Kristovo světlo všem lidem, a zvláště Romům,
kteří tady žijí na okraji společnosti. Věříme, že Pán chce, aby Romové poznali, že je Bůh miluje,
protože v naší společnosti zažívají převážně odmítnutí.
Celkové náklady na roční provoz sboru v Bílovci (mzda pracovníků, pronájem sálů, reklamní materiály, bannery, cestovné, energie, občerstvení apod.) je 332 000 Kč. Vlastním úsilím a pílí si žadatelé grantu v čele s pastorem Pavlem Bubíkem zajistili 232 000 Kč. Od Nadace Bílá místa žádají částku ve výši 100 000 Kč.

 

5. PROJEKT

Založení sboru, komunity napříč generacemi v Sobotce.

Komunitní centrum Sobotka: cílem je dlouhodobě vytvářet komunitu mezigeneračních vztahů mezi, lidmi v Sobotce a okolí a komunitou křesťanů církve JB v Sobotce. Pravidelně v průběhu týdne organizujeme volnočasové kluby pro děti a mládež, pro maminky s malými dětmi v rámci rodinného centra a jednorázové akce pro celé rodiny. Docházíme mezi seniory do pečovatelského domu a pořádáme pro ně akce s dětmi z klubů. Navázali jsme dobré vztahy s vedením města a získali jsme prostory do nájmu pro zázemí sboru, které je multi prostorem pro naší činnost. Realizujeme preventivní programy ve spolupráci s Slánka, z.s. na místních základních škol od 3.-9. tříd, jako lektoři.

V roce 2016 jsme obnovili kulturní tradici Kina v Sobotce a promítáme, jako rodinné kino cca 2x měsíčně. V projektu Komunitního centra, které sdružuje tyto pravidelné a jednorázové akce, vidíme Boží požehnání a přízeň, jsme tedy ochotni a v důvěře Bohu, v tomto díle pokračovat i nadále a dlouhodobě.

O celý projekt se starají: Správce sboru, lektor (pastor) Jaromír Babka s manželkou Kateřinou, starší sboru Michal Balcar spolu manželkou Evou tvoří hlavní tým. Koordinátorem Komunitního centra a lektorů je manželka pastora Kateřina. Aktivní členové sboru, kteří se podílejí na fungování sboru a Komunitního centra, jsou Renata, Olina, Veronika, Marie, Jaroslava. Tyto ženy jsou ty, které se před několika lety spontánně obrátily ke Kristu a jsou aktivně zapojené dle svých možností. Nedílnou součástí jsou ovšem naše sborové děti, které jsou do všech aktivit sboru zapojené. I centra vtahujeme a učíme je spolu s námi pracovat a vtahovat do Boží vize pro záchranu lidí v Sobotce.

Sbor si vlastním úsilím zajistil financování ve výši 30 000 Kč. Od Nadace Bílá místa žádají podporu ve výši 64 500 Kč.