Proč dávat?


Existuje mnoho důvodů, proč dávat.
1) Dávání osvobozuje
„Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce“. Matouš 6,21

Štědrost přináší vnitřní svobodu. Nejsme závislí na věcech nebo schopnostech, ale jsme
ochotní se o ně podělit. Majetek nebo naše schopnosti nás tedy nevlastní, ale my je svobodně můžeme používat.
2) Dávání přináší radost
„Někdo rozdává a přibývá mu stále, kdežto ten, kdo je skoupý, mívá nedostatek“. Přísloví 11, 24-25
„Investovat“ naše peníze, čas nebo schopnosti znamená podporovat vyšší cíle. Mohou být také použity jako prostředek k dosažení cílů, které přináší radost. Taková radost potom není přechodná, pomíjející, ale stálá- trvá.
3) Dávání napříč historií lidstva
„Dávejte, a bude vám dáno; dobrá míra, natlačená, natřesená, vrchovatá vám bude
dána do klína. Neboť jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám.“ Lukáš 6,38
Dávání a celkově podpora neziskových projektů nepochází až z 20. století. Už v dobách
nejstarších civilizací byli lidé pobízení k pomoci druhým, k dávání potřebným, jak je
zaznamenáno například v Bibli. Zde se také dočítáme, abychom byli štědří a mysleli na ty, kteří pomoc potřebují.
4) Vděčnost jako motivace dávání
Dávání je přirozeným výrazem vděčnosti jako reakce na hojnost, dostatek a dary, které se dostalo nám. Nedáváme proto, abychom si něco zasloužili či si mohli něco dokázat. Je to vyjádřením radosti nad tím, co jsme obdrželi, jako pokorná vděčnost toho, co bylo dopřáno nám.

Finanční podpora

Chcete se finančně podílet na zakládání nových sborů na nových místech? Vaše dary budou použity pro budování Božího království v naší zemi. Můžete podpořit Nadaci celkově nebo konkrétní projekt, který vás zaujal. Průběžně vás budeme informovat, jak jsou vaše prostředky využívány.

Číslo účtu nadace najdete zde.

Můžete nás finančně podpořit těmito způsoby:

A) paypal


B) dar přes účet na 107-6228960267/0100
C) pravidelný dar trvalým příkazem na 107-6228960267/0100

Na vaše finanční dary vystavujeme potvrzení o přijetí daru, které můžete uplatnit ke snížení základu pro výpočet daní.

Podpoř finančně

Duchovní podpora

Věříme, že upřímné modlitby mají moc a jsou nezbytné pro dosáhnutí našeho cíle.

„Toto je smělá důvěra, kterou k němu máme: Kdykoli o něco prosíme podle jeho vůle, slyší nás.“ Bible, 1. Janův 5:14

Staňte se modlitebním partnerem a přimlouvajte se za projekty v rámci Nadace.

Připoj se

Praktická podpora

Staňte se podporovatel NBM prakticky. Podpořte Nadaci svým časem a zkušenostmi v oblastech fund raisingu, koordinace projektů, účetnictví, psaní projektů, znalosti cizích jazyků a v oblasti misijní práce a zakládaní sborů.

V současnosti hledáme dobrovolníky v následujících oblastech:

  • grafika a fotografie
  • video
  • fundraising
  • právní otázky v neziskových organizacích
  • účetnictví
Připoj se

Řekli o nás


Na akci ,,Miniměstečko“ učíme děti finanční gramotnosti, ale také se jim snažíme ukázat křesťanské hodnoty. Akce je finančně i logisticky hodně náročná, musíme zajistit pronájmy prostor, nákup vybavení pro cca 25 stanovišť a musí se jí zůčastnit 40-60 dobrovolníků. Akce se zůčastnilo asi 200 dětí a 50 rodičů a asi 20 z nich se modlilo za přijetí Pána. Bez podpory vaší Nadace by to asi nebylo možné.

Podpora akce ,,Miniměstečko" sboru AC Bučovice

Ve Slavkově práci začínáme a proto jsme velmi vděční za podporu, která nám pomohla zpříjemnit a zkvalitnit prostředí, kde se scházíme. Na našich skupinách se už schází asi 10 lidí a cca 20 lidí navštěvuje bohoslužby. Věříme, že prostředky Nadace byly využity efektivně a budou mít vliv na rozšiřování Božího krílovství v našem regionu.

Podpora sboru AC Slavkov