Současné projekty


CREX Ostrava – podpora platu pracovníka

Před čtyřmi roky jsme začali novou misijní službu nazvanou Crex (zkratka z anglických slov kreativita a zážitek a taky z latinského Cristus Rex) s cílem kreativně zvěstovat Krista a zasáhnout nevěřící komunity v Ostravě i okolí. Pán Bůh nás vedl k tomu, abychom využívali různé kreativní způsoby, jako zážitkové aktivity, psychohry, drama, larpy, tvůrčí workshopy… Zájem nevěřících lidí o naše aktivity je docela velký, během 4 let jsme byli v přímém kontaktu s více než 300 lidmi.

Momentálně vnímáme 2 hlavní potřeby:

  • Vidíme velkou žeň a různé nové příležitosti v práci s nevěřícími lidmi, avšak nemáme dost časových kapacit, abychom vše zvládali při práci či studiu – proto se modlíme za člověka na částečný či plný úvazek pro tuto službu.
  • Lidé, kteří jsou s námi v pravidelném kontaktu či uvěřili, jsou zvyklí na naše kreativní prostředí a je pro ně obtížné (a někdy i nepřekonatelné) zapojit se do stávající mateřské církve – proto vznikla potřeba založení nového sboru, který by byl otevřený a nastavený pro nevěřící lidi.

Nadace Bílá místa od r. 2017 podporuje plat vedoucího CREXu Petra Holého

CityHouse Brno – podpora platu pracovníka

Naší vizí je založení sboru relevantního pro dnešní společnost, pevně stojícího na biblických hodnotách. Chceme předávat evangelium formou srozumitelnou pro dnešní společnost a přitom zachovat čistotu biblického poselství. Chceme budovat církev, kde budou lidé nacházet svůj duchovní domov. Přibližně dva až tři měsíce se chceme setkávat na neformálních nedělních setkáních, mluvit o našem směřování a hodnotách a u toho budovat síť domácích skupinek, týmy pro nedělní bohoslužbu a tým vedoucích. V květnu či červnu 2018 pak chceme začít s pravidelnými nedělními bohoslužbami.

Chceme budovat sbor, který svým přístupem přinese něco zdravého a současného do církevní kultury v naší zemi. Chceme budovat vedoucí, přivádět nevěřící lidi ke Kristu a vytvářet místo, kde lidé budou růst v poznání Boha i v charakteru. Tyto věci jsou motivem a motorem naší práce.

Nadace Bílá místa podporuje CityHouse Brno od prosince 2017 (podpora platu pracovníka Michala Apetauera).

Miniměsta – misijní místa sboru Bučovice

V létě 2017 chceme pořádat na 3-5 místech akci MINIMĚSTEČKO. Jde o akci pro děti s rodiči, kde je učíme finanční gramotnosti a přitom zvěstujeme evangelium velmi nenuceným způsobem. Z minula máme velmi dobré zkušenosti s navazováním nových vztahů, utužováním stávajících a v navazování kvalitních kontaktů s městy. Podporu žádáme pro zabezpečení 2-5 miniměsteček – vybavení miniměsteček, dopravné a propagace.

Miniměstečka nám dávají možnost se velmi kvalitně presentovat před společností i před městskými úřady, dávají možnost navázat nové vztahy a přednostně – nenuceně zvěstovat evangelium dětem a rodičům. Akce Miniměstečka jsou velmi dobru aktivitou v rámci zakládání nových sborů. Dávají velmi dobrou možnost se dostat do místní komunity.

My Life Workshop

Chtěli bychom v Hradci Králové, kde se snažíme založit sbor, udělat misijní akci s názvem My Life Workshop. Jde o kurz – 6 večerů (v něčem podobný Alfa kurzům), který je určený hledajícím a kde se sdílí evangelium.

My Life Workshop je poměrně nový projekt, pracující s vlastním životem účastníků a ukazuje na to, jak Ježíš může odpovědět na naše zranění, touhy a viny. Součástí večerů je rozjímání nad naším životem, společná diskuse a Boží slovo, které odpovídá tématu, o kterém se daný večer mluví.

Už nyní máme pravidelné domácí setkávání, na které můžeme nové lidi z kurzu pozvat. Pokud ale někdo projeví zájem, rádi bychom kontakty prohlubovali (například skrze studium o Ježíši, Objevování křesťanství, Alfa kurz a jiné)

Nadace Bílá místa podpořila organizaci kurzu My Life Workshop jednorázovou částkou na konání kurzu.

Projekt NOE

V raámci našeho sboru funguje Projekt NOE – projekt pro zakládání nových sborů na Jižní Moravě. Naší vizí je založit 33 nových sborů za 10 let. Projekt se zaměřuje na 4x uspořádání konference pro cca 50-60 lidí, následný koučink a mentoring.

Nyní pracujeme na 20 místech, kde usilujeme o založení nového sboru.

Podporu žádáme pro zajištění konferencí a pro podporu cestovného pro následnou podporu míst, kde pracujeme + pro náborovou akci BootCamp, kde chceme zvát lidi, kteří mají na srdci zakládání sborů a kde jim chceme předat základní informace o tom, jak se dají zakládat sbory v ČR.

Věříme, že zakládání sborů je jedna z nejefektivnějších evangelizačních aktivit na světě. Chceme povzbuzovat, podporovat, vyzbrojovat každého, kdo se do této služby zapojí. Projekt vznikl jako potřeba v rámci Apoštolské církve na Jižní Moravě. Toto území svým vlivem již překročil a jsme otevření pro připojení nových zakladatelů a týmů i z jiných oblastí a denominací.

Za 10 let služby v této oblasti máme již zkušenosti, které chceme sdílet a využít je k tomu, abychom byli co nejefektivnější.

Nadace Bílá místa podpořila tento projekt jednorázovou částkou.

Adoptuj projekt


Prošel sis naši stránku a oslovil Tě konkrétně některý z projektů? Výše zmíněné projekty už byly Nadací Bílá místa podpořeny. Přesto však část zdrojů stále chybí a byli bychom vděční, pokud bys se do podpory zapojili.

Podporoval bys rád jeden nebo více projektů modlitebně nebo finančně? Chceš o projektu zjistit víc a potkat vedoucí(ho) projektu osobně?

Nabízíme Ti se zapojit skrze finanční a modlitební podporu:

Finanční adopce – Každý měsíc můžeš přes trvalý příkaz poslat částku, která poputuje přímo na podporu tvého „adoptovaného“ projektu a budeš se tak podílet na jeho činnosti.

Modlitební adopce – V případě, že bys projekt rád adoptoval modlitebně, spojíme Tě s vedoucím a Ty se můžeš pravidelně modlit za potřeby, které konkrétní sbor má a děkovat Bohu, za práci, která už ve sboru probíhá.

Pro více informací nás kontaktuj.

Stalo se


Nový sbor v Krásném Březně v Ústí nad Labem

Krásné Březno je zejména romská oblast, která je známá jako problémovější. Žije zde mnoho narkomanů a bezpočet drogových dealerů.

Desítky lidí pozitivně reagovali na zprávy evangelia a výrazně změnili svůj dosavadní život.a Na základě trvalého růstu této práce chtějí od ledna 2017 začít v Krásném Březně samostatnou romskou bohoslužbu.

Zdvojení bohoslužeb a rozběh několika menších skupinek znamená jednak pořídit další technické vybavení, ale především to znamená zvládnout další nájem dostatečně velkých prostor pro nedělní setkání a menších prostor pro skupinky.

„Vidíme, že evangelium skutečně funguje, že Kristus miluje Romy a volá je k sobě. Noví lidé se objevují téměř na každém setkání. Proto vnímáme velkou potřebu neminout tuto příležitost a udělat maximum, abychom mohli efektivněji zasáhnout ještě více lidí.

Naší touhou je, aby v Ústí nad Labem fungovalo rostoucí a misijně orientované romské společenství, které se nebude uzavírat do sebe, nebude lpeět na své národnostní výlučnosti a charakter jeho ělenů bude proměňován Kristem. Věříme tomu, že to je jediná naděje pro romský národ a lidi na okraji společnosti v našem městě.

Miniměstečko Slavkov

Na akci ,,Miniměstečko“ učíme děti finanční gramotnosti, ale také se jim snažíme ukázat křesťanské hodnoty. Akce je finančně i logisticky hodně náročná, musíme zajistit pronájmy prostor, nákup vybavení pro cca 25 stanovišť a musí se jí zúčastnit 40-60 dobrovolníků. Akce se zúčastnilo asi 200 dětí a 50 rodičů a asi 20 z nich se modlilo za přijetí Pána. Bez podpory vaší Nadace by to asi nebylo možné.

Ve Slavkově práci začínáme a proto jsme velmi vděční za podporu, která nám pomohla zpříjemnit a zkvalitnit prostředí, kde se scházíme. Na našich skupinách se už schází asi 10 lidí a cca 20 lidí navštěvuje bohoslužby. Věříme, že prostředky Nadace byly využity efektivně a budou mít vliv na rozšiřování Božího království v našem regionu.