Zásady ochrany osobních údajů

Zacházíme s Vašimi údaji vždy s respektem

Jsme Nadace Bílá místa a jsme provozovatelem tohoto webu. Pokud jste návštěvníkem těchto webových stránek, odběratelem novinek nebo účastníkem našeho vzdělávání, svěřujete nám své osobní údaje. Přečtěte si proto, jaká práva máte v souvislosti s GDPR (jedná se o nařízení o ochraně osobních údajů) a jak je chráníme.

 

Kdo je správce?

Správcem Vašich osobních údajů je Nadace Bílá místa, Komorní Lhotka 434, 739 53, IČ: 02258722 a provozujeme stránky: nadacebilamista.cz. Vůči Vašim osobním údajům jsme v pozici správce a tudíž určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem a po jak dlouhou dobu. Vybíráme si také případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.

Kontaktní údaje

Budeme dělat vše pro to, abyste se u nás cítili v bezpečí. Pokud byste měli nějaké otázky, návrhy, připomínky, neváhejte se na nás obrátit: info@nadacebilamista.cz.

 

Jaké osobní údaje sbíráme a proč

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů:

Organizace vzdělávání, školení

Vaši e-mailovou adresu nezbytně potřebujeme k zajištění organizace našeho vzdělávání (školení, konference), abychom Vás mohli informovat o organizačních záležitostech, místě konání, čase atd.

Výběrové řízení, poskytnutí grantu

Vaše kontaktní údaje (jméno, příjmení, e-mail, telefon, korespondenční adresu, IČO) potřebujeme pro to, abyste mohli být zařazení do grantového řízení, abychom mohli zpracovat smlouvy (plnění smlouvy) a abychom mohli s Vámi následně komunikovat během doby trvání projektu, který jsme podpořili, jak i po ukončení projektu za účelem získání zpětné vazby a reportu podpořeného projektu.

Vedení účetnictví

Pokud se Váš projekt zařadí do výběrového řízení a bude Vám schválen grant, potřebujeme Vaše osobní údaje, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování smluv, taktéž potřebujeme číslo Vašeho bankovního účtu pro zaslání finančních prostředků.

Marketing – zasílání newsletterů

Vaše osobní údaje (e-mail a jméno) využíváme za účelem přímého marketingu, zasílání novinek a informací z oblasti, které se věnujeme. Pokud jste žadatelem o grant, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že Vás naše novinky zajímají. Pokud nejste žadatelem o grant, zasíláme Vám newslettery jen na základě Vašeho souhlasu.

Fotografie a video záznamy

Na některých našich živých akcích – školeních pořizujeme fotografickou dokumentaci či video záznam. Fotografie používáme v propagačních materiálech, především na webu a ve Výroční zprávě. Video záznam slouží k dalšímu použití a k tomu, aby účastníci si jej mohli zhlédnout. U těchto materiálů nikdy nenajdete jména účastníků, jedině pokud by se jednalo o referenci a to na základě souhlasu. Pokud byste na záznamech nechtěli být, dejte nám vědět na našich kontaktních údajích před pořádáním živé akce.

Předávání osobních údajů třetím stranám

K Vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů. Většinu zpracovatelských operací děláme sami a nepotřebujeme k nim třetí stranu. Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří jsou v souladu s GDPR. Jsou to následující nástroje a poskytovatelé:

  1. Forpsi.com – hosting webu, doména
  2. Google Analytics – statistiky návštěvnosti webu
  3. WordPress – webové stránky
  4. Danuše Geryková – účetnictví
  5. Česká pošta – rozesílka dokumentů

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme Vám, že v takovém případě budeme na zpracovatele klást při výběru minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijali jsme a udržujeme veškerá aktuálně známá technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení Vašich osobních údajů.

Předávání dat mimo EU

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás na e-mailu: info@nadacebilamista.cz.

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránku se zásadami zpracování osobních údajů. Pokud se u Vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů. Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud vznesete námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na Vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré Vaše osobní údaje ze systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní. V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a musíme evidovat vystavené smlouvy po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu Vás budeme informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud byste měli pocit, že s Vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, budeme moc rádi pokud nejprve budete o této skutečnosti informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit. Pokud by se Vám zdálo, že jsme pochybení nenapravili, můžete se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a modlitebních námětů

E-maily s články, modlitebními náměty či informacemi o vyhlášení výběrového řízení zasíláme jste-li žadatel o náš grant na základě našeho oprávněného zájmu. Odhlásit se můžete tak, že nám napíšete mail na: info@nadacebilamista.cz.

Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci, spolupracovníci a zpracovatelé, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Bez vašeho souhlasu nebudou Vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 23. 5. 2018.

Čas od času se mohou tyto zásady o zpracování osobních údajů měnit. Aktuální znění bude vždy přístupné na těchto stránkách.